Bàn nâng di chuyển Chuyên dụng cho naked, sport và classic MB 107

7.000.000 

-Nâng cao giá trị chiếc xe khi trưng bày tại gia đình hay showroom chuyên nghiệp.
– Di chuyển xe linh hoạt trong không gian hẹp theo mọi hướng.
– Nâng toàn bộ xe cho phuộc xe trước sau, bánh xe khỏi mặt đất tự do.