Chống Nâng bánh trước chuyên dụng mã số MB202

1.000.000  800.000 

  • Là sản phẩm hỗ trợ cho nâng phuộc trước
  • Giúp tháo bánh dễ dàng
  • Tránh nghiêng phuộc phải lâu ngày